KUTSU KEHITYSTYÖPAJAAN 1.11.2017

KUTSU KUNTIEN INFRAOMAISUUDEN HALLINNAN KEHITYSTYÖPAJAAN 1.11.2017

Panostamalla kuntien infraomaisuuden tietojen hallintaan pystytään nykyistä paremmin hahmottamaan tilanne koko infran elinkaaren aikana ja varsinkin kunnossapitotehtävissä. Oleellinen osa tulevaisuuden toimintamallia on digitalisaation mahdollistama tehokkaampi yhteistoiminta eri toimijoiden välillä, kun tieto liikkuu sujuvasti standardimuotoisena.

Kuntaliiton käynnistämässä INFRA-O -hankkeessa keskitytään kahden kuntien infraomaisuuslajin eli katu- ja viheraluetietojen tietomallin ja rajapintojen määrittelyyn ja sen mahdollistaman uusien palveluiden hankinta- ja toimitustapojen kehittämiseen.

Kutsumme yrityksenne osallistumaan hankkeessa järjestettävään työpajaan, jossa etsitään uusia toimintatapoja yhdessä kunnossapitopalveluita tarjoavien urakoitsijoiden ja tiedonkeruuta sekä ict-ratkaisuita toimittavien yritysten kanssa.

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 1.11.2017 klo 13-16, Kuntatalolla, Toinen linja 14, Helsinki.

Tilaisuuden ohjelma

Avaussanat – Paavo Taipale, Kuntaliitto
Tietomallimäärityksen tilannekatsaus – Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Alustukset – näkökulmia toimijoiden liiketoiminnan kannalta
YIT, Petri Jansson
VRJ-yhtiöt, Tommi Rintala
NCC, Manu Marttinen
Rapal, Janne Rantanen

Alustusten jälkeen pohdimme yhdessä, miten tietomallipohjainen toiminta saadaan tehokkaimmin jalkautumaan kuntien toimintaympäristöön. Sen jälkeen jatkamme yhteisten näkemysten kokoamista kokeilukulttuurin soveltamisen osalta. Hankkeessa mukana olevat järjestelmätoimittajat haastetaan ideoimaan, miten syntyvää tietomallimääritystä voitaisiin kokeilla käytännössä seuraavan 12 kk:n aikana.

Haastetut yritykset esittävät siis kukin omat kokeiluehdotuksensa: Esri Finland Oy, Keypro Oy, Sito Oy, Trimble Solutions Oy ja Viasys VDC Oy.

Ilmoittautumiset 25.10.2017 mennessä sähköpostilla juha.saarentaus (at) geowise.fi. Toivomme runsasta osanottoa ennen kaikkea alalle palveluita tarjoavista yrityksistä. Tilaisuuteen tulee osallistua paikan päällä, koska käytettävä työpajatyöskentely ei toimi etäyhteyksillä.

Lisätietoja hankkeesta:
https://www.infra-o.fi/
http://www.kuntaliitto.fi/infra-o/

Comments are closed.