Infraomaisuuden tietovirrat -hanke on käynnistynyt

Valtiovarainministeriön on myöntänyt rahoituksen Kuntien rakennetun ympäristön infraomaisuuden hallinnan tietomallin toteutus ja tietovirrat -nimiseen yhteiskehittämishankkeeseen. Hankkeessa ovat mukana Espoon, Haapaveden, Helsingin, Järvenpään, Kauhajoen, Kouvolan, Paimion, Turun ja Vantaan kaupungit. Espoon kaupunki on hankkeessa päävastuullinen sopijakunta.

Hankkeessa otetaan käyttöön yli kuntarajojen jatkuva sekä geometrisesti että sisällöllisesti yhteismitallinen infraomaisuuden tietomalli, joka tukee kunnan infrastruktuuripalveluiden järjestämistä.

Keskeiset tuotokset hankkeen valmistuttua:

  1. Luodaan käyttöönotettu tuotantoprosessi yhtenäisen infraomaisuustiedon tuottamiseksi
  2. Luodaan kolmansille osapuolille tarjottava kaksisuuntainen rajapinta kunnan infraomaisuudenhallinnan tietovarantoon

Infraomaisuuden tietovirrat -hanke on luontainen jatkumo aiemmin valmistuneille Infra-O -määrittelyille.


Lisätiedot

ohjausryhmän pj. Petri Vainio, Espoon kaupunki, petri.vainio(at)espoo.fi

projektipäällikkö Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, pasi.lappalainen(at)nostoconsulting.fi


Comments are closed.