Infraomaisuuden tietovirrat hankkeen tulokset

Hankkeen päättäjäistilaisuus järjestettiin 17.10.2023 Espoossa. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä, jotka edustivat hankekuntia, järjestelmätoimittajia sekä muita sidosryhmiä ja yhteistyötahoja. Esitykset Tilaisuuden avaus Pekka Pakkala, Espoon kaupunki Valtiovarainministeriön tervehdys Hankkeen tulokset Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy Vertailu infraomaisuuden muuhun tiedonhallintaan ja kehittämisehdotuksia Juha Liukas, Sitowise Oy

Lue lisää

Infra-O skeemasta on julkaistu versio 2.0.0

Infraomaisuuden tietovirrat -hankkeen yhteydessä on julkaistu Infra-O skeemasta uusi versio 2.0.0: XML–skeema Skeeman HTML-muotoinen dokumentointi Hankkeessa skeemanmukainen toiminnallisuus toteutetaan kuuteen tietojärjestelmään, jonka toteutuksista vastaavat Esri Finland Oy, Geometrix Oy, Gispo Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja Trimble Solutions Oy. Lisätiedot ohjausryhmän pj. Petri Vainio, Espoon kaupunki, petri.vainio(at)espoo.fi projektipäällikkö Pasi…

Lue lisää

Infraomaisuuden tietovirrat -hanke on käynnistynyt

Valtiovarainministeriön on myöntänyt rahoituksen Kuntien rakennetun ympäristön infraomaisuuden hallinnan tietomallin toteutus ja tietovirrat -nimiseen yhteiskehittämishankkeeseen. Hankkeessa ovat mukana Espoon, Haapaveden, Helsingin, Järvenpään, Kauhajoen, Kouvolan, Paimion, Turun ja Vantaan kaupungit. Espoon kaupunki on hankkeessa päävastuullinen sopijakunta. Hankkeessa otetaan käyttöön yli kuntarajojen jatkuva sekä geometrisesti että sisällöllisesti yhteismitallinen infraomaisuuden tietomalli, joka tukee…

Lue lisää

Työpajatyöskentely

Osallistujat Infra-O hankkeen määrittelyvaiheen työksentely perustuu keskeisesti työpajoihin. Näihin osallistuvat Kehto-kaupunkien edustajat sekä alalla toimivat järjestelmätoimittajat. Tuloksia Elokuun puolivälissä järjestetyssä kolmanneessa työpajassa paneuduttiin ensimmäiseen skeemaversioon, joka oli julkaistu näillä sivuilla (skeema). Määrittelyt tukeutvat OGC standardeihin Geography Markup Language (GML) ja Web Feature Service (WFS).  

Lue lisää

Projektin tavoite

Infra-O -projektissa keskitytään kahden infraomaisuuslajin eli katu- ja viheraluetietojen tietojen tietomallin (kaupunkimallin osa) ja rajapintojen määrittelyyn. Määrittelyn avulla luotu kaupunkimallin osa, sen mahdollistama tietojen harmonisointikehitys sekä tietojen avaaminen tehostavat ja kiihdyttävät toimintaa koko arvoverkossa. Kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä buildingSmart Finland -organisaation kanssa. Näin varmistetaan työn onnistuminen sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä.…

Lue lisää

Kick-off 25.4.2017

ESITYKSET Tilaisuuden avaus, Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto ry KEHTO-kaupunkien projektille asettamat tavoitteet osana kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota, Jouko Turto, Turun kiinteistöliikelaitos Omaisuudenhallinta johtamisjärjestelmänä, Jyrki Paavilainen, Urban Assets Oy Infra-alan kansainvälinen standardointi, Juha Liukas, buildingSMART Finland Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet, Juha Saarentaus, Geowise Oy Projektin vaiheistus – mitä seuraavaksi?, Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Lue lisää