Projektin tavoite

Infra-O -projektissa keskitytään kahden infraomaisuuslajin eli katu- ja viheraluetietojen tietojen tietomallin (kaupunkimallin osa) ja rajapintojen määrittelyyn. Määrittelyn avulla luotu kaupunkimallin osa, sen mahdollistama tietojen harmonisointikehitys sekä tietojen avaaminen tehostavat ja kiihdyttävät toimintaa koko arvoverkossa. Kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä buildingSmart Finland -organisaation kanssa. Näin varmistetaan työn onnistuminen sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä.

Projektin tavoitteena on määritellä ja jalkauttaa mainittujen osa-alueiden mukainen tietomalli osana kuntien prosesseja ja kaupunkimalleja sekä sitouttaa koko arvoverkko tietomallin tarjoamaan uuteen toimintatapaan ja sen tarjoamiin tehostamismahdollisuuksiin.

Inra-O -projektin tilaajana on Suomen Kuntaliitto ry ja KEHTO-kaupungit.

Comments are closed.