Työpajatyöskentely

Osallistujat

Infra-O hankkeen määrittelyvaiheen työksentely perustuu keskeisesti työpajoihin. Näihin osallistuvat Kehto-kaupunkien edustajat sekä alalla toimivat järjestelmätoimittajat.

Tuloksia

Elokuun puolivälissä järjestetyssä kolmanneessa työpajassa paneuduttiin ensimmäiseen skeemaversioon, joka oli julkaistu näillä sivuilla (skeema). Määrittelyt tukeutvat OGC standardeihin Geography Markup Language (GML) ja Web Feature Service (WFS).

 

Comments are closed.