Työpajatyöskentely

Osallistujat Infra-O hankkeen määrittelyvaiheen työksentely perustuu keskeisesti työpajoihin. Näihin osallistuvat Kehto-kaupunkien edustajat sekä alalla toimivat järjestelmätoimittajat. Tuloksia Elokuun puolivälissä järjestetyssä kolmanneessa työpajassa paneuduttiin ensimmäiseen skeemaversioon, joka oli julkaistu näillä sivuilla (skeema). Määrittelyt tukeutvat OGC standardeihin Geography Markup Language (GML) ja Web Feature Service (WFS).  

Lue lisää

Projektin tavoite

Infra-O -projektissa keskitytään kahden infraomaisuuslajin eli katu- ja viheraluetietojen tietojen tietomallin (kaupunkimallin osa) ja rajapintojen määrittelyyn. Määrittelyn avulla luotu kaupunkimallin osa, sen mahdollistama tietojen harmonisointikehitys sekä tietojen avaaminen tehostavat ja kiihdyttävät toimintaa koko arvoverkossa. Kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä buildingSmart Finland -organisaation kanssa. Näin varmistetaan työn onnistuminen sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä.…

Lue lisää

Kick-off 25.4.2017

ESITYKSET Tilaisuuden avaus, Paavo Taipale, Suomen Kuntaliitto ry KEHTO-kaupunkien projektille asettamat tavoitteet osana kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota, Jouko Turto, Turun kiinteistöliikelaitos Omaisuudenhallinta johtamisjärjestelmänä, Jyrki Paavilainen, Urban Assets Oy Infra-alan kansainvälinen standardointi, Juha Liukas, buildingSMART Finland Liiketoiminnan uudet mahdollisuudet, Juha Saarentaus, Geowise Oy Projektin vaiheistus – mitä seuraavaksi?, Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy

Lue lisää